Tin tức

Chi tiết về các hoạt chất có trong phân bón.

Ngày Đăng : 14/03/2017 - 1:18 PM

Trông phân bón có rất nhiều các chất dinh dưỡng, nhưng tác dụng cũa những chất này đối với cây trồng ra sao? Ví dụ: Ni tơ (N), Lân (P), Kali(K), Canxi (Ca), Lưu..

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức