Sản phẩm

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4364
Mạng xã hội:

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

NoTec cung cấp đầy đủ và cân đối các yếu tố đa, trung và vi lượng cho giai đoạn sau thu hoạch, trước ra hoa và sau khi đậu trái non của cây trồng, thích hợp cho nhiều loại cây. Giúp cây phát triễn đồng đều, khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng.

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE

NPK NoTec 30-9-9+1,5MgO+TE