Sản phẩm

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Lúa to đòng, mập đòng Trổ phát nhanh và đồng loạt Cứng cây - giảm đổ ngã.
Lượt xem: 4134
Mạng xã hội:

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE

NPK Lúa 3 18-5-25 + Bo + TE