Sản phẩm

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Ra rễ cực mạnh Nở bụi, đẻ nhánh khỏe Phục hồi nhanh sau dặm vá.
Lượt xem: 4551
Mạng xã hội:

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

Ra rễ cực mạnh
Nở bụi, đẻ nhánh khỏe
Phục hồi nhanh sau dặm vá.

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE

NPK Lúa 1&2 22-12-6 + TE