Sản phẩm

NPK 22-6-4 + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Phục hồi sau thu hoạch Chống chụi khô hạn tốt Tăng khả năng ra bông, đậu trái
Lượt xem: 4382
Mạng xã hội:

NPK 22-6-4 + TE

NPK 22-6-4 + TE

NPK 22-6-4 + TE

NPK 22-6-4 + TE

NPK 22-6-4 + TE