Sản phẩm

NPK 22-12-6 + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Xanh cá, cứng cây Tăng ra hoa, đậu trái To trái, to hạt, đẹp màu sắc.
Lượt xem: 4688
Mạng xã hội:

Xanh cá, cứng cây 
Tăng ra hoa, đậu trái 
To trái, to hạt, đẹp màu sắc.

NPK 22-12-6 + TE

NPK 22-12-6 + TE

NPK 22-12-6 + TE

NPK 22-12-6 + TE

NPK 22-12-6 + TE