Sản phẩm

NPK 20-20-15 + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Giúp tăng cường đẻ nhánh, phát triễn thân cành, lá, ra chồi, quả. Là loại phân tan nhanh nên rất tốt để bón thúc ra đọt trên cây ăn quả và các loại cây trồng khác.
Lượt xem: 6169
Mạng xã hội:

NPK 20-20-15 + TE

NPK 20-20-15 + TE

NPK 20-20-15 + TE

NPK 20-20-15 + TE

NPK 20-20-15 + TE