Sản phẩm

NPK 17-17-17 + TE

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
Xanh cá, cứng cây Tăng ra hoa, đậu trái To trái, to hạt, đẹp màu sắc.
Lượt xem: 5100
Mạng xã hội:

NPK 17-17-17 + TE

NPK 17-17-17 + TE

NPK 17-17-17 + TE

NPK 17-17-17 + TE

NPK 17-17-17 + TE