Sản phẩm

Noferti-Gold 10-50-10+TE

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4335
Mạng xã hội:

Noferti-Gold 10-50-10+TE

- Phân bón cao cấp nhập khẩu từ Bỉ

- Siêu thúc hoa, đánh thức mầm hoa khi chong đèn

- Kích thích ra hoa, siêu ra rễ

 

Noferti-Gold 10-50-10+TE

Noferti-Gold 10-50-10+TE

Noferti-Gold 10-50-10+TE

Noferti-Gold 10-50-10+TE

Noferti-Gold 10-50-10+TE