Sản phẩm

Noferti Gold 12-3-43

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4515
Mạng xã hội:

Noferti Gold 12-3-43

- To củ, chắc hạt, lớn trái, đẹp màu

- Thân cứng, lá xanh

- Tăng khả năng kháng sâu bệnh

Noferti Gold 12-3-43

Noferti Gold 12-3-43

Noferti Gold 12-3-43

Noferti Gold 12-3-43

Noferti Gold 12-3-43