Sản phẩm

Noferti Gold 10-50-10

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4504
Mạng xã hội:

Noferti Gold 10-50-10

- Kích thích ra hoa

- Ra hoa nhanh, tăng đậu trái

- Chống rụng trái non

- Tăng cường phân hóa mầm hoa

Noferti Gold 10-50-10

Noferti Gold 10-50-10

Noferti Gold 10-50-10

Noferti Gold 10-50-10

Noferti Gold 10-50-10