Sản phẩm

Nofa Điều

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4091
Mạng xã hội:

Nofa Điều

- Siêu vọt bông, dưỡng bông

- Bung đọt, ra bông nhanh mạnh

- Trỗ nhiều bông và đồng loạt

- Tạo nhiều phấn, giảm rụng bông và trái lớn

 

Nofa Điều

Nofa Điều

Nofa Điều

Nofa Điều

Nofa Điều