Sản phẩm

Nofa Boga-Na Chanh Dây

Khối lượng:
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4266
Mạng xã hội:

Nofa Boga-Na Chanh Dây

- Siêu ra hoa, đậu trái chanh dây

- Kích thích ra hoa mạnh

- Tăng khả năng đậu trái

- Trái to, bóng đẹp

Nofa Boga-Na Chanh Dây

Nofa Boga-Na Chanh Dây

Nofa Boga-Na Chanh Dây

Nofa Boga-Na Chanh Dây

Nofa Boga-Na Chanh Dây